Waarom een verwijzing naar Zorg in Zuid

Steeds meer chronisch zieke patiënten en oudere patiënten met complexe problematiek blijven thuis wonen of worden vanuit het ziekenhuis naar huis ontslagen. Voorheen kregen deze patiënten vaak multidisciplinaire zorg binnen de muren van een zorginstelling. Tegenwoordig moet deze zorg vanuit de wijk georganiseerd worden. Hierdoor is deze zorg vaak versnipperd en is samenwerking tussen de verschillende disciplines rondom de patiënt moeilijker te realiseren. Een samenwerking die vaak wel noodzakelijk is om goede volledige zorg te bieden aan deze complexe patiënten.

Zorg in Zuid wil hierop anticiperen door multidisciplinaire eerstelijns zorg te bieden voor thuiswonende patiënten in Breda Zuid. Via één telefoontje kunt u uw patiënt verwijzen naar verschillende disciplines. Allen met veel ervaring op het gebied van de zorg voor chronisch zieke patiënten en oudere patiënten. De zorgverleners van Zorg in Zuid werken samen, vullen elkaar aan en kijken met een multidisciplinaire blik naar de problematiek van de patiënt. De zorgverleners van Zorg in Zuid kijken verder dan de grenzen van hun eigen vakgebied!

Samenwerking met verwijzers

Patiënten kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen en ook u als verwijzer kan ons telefonisch of per email benaderen voor overleg en/of een verwijzing. Wij denken graag vrijblijvend met u mee.

Onderstaand een voorbeeld om onze meerwaarde te illustreren

De heer de Laar, 73-jaar, is na een doorgemaakt CVA doorverwezen naar onze fysiotherapeut i.v.m. een lichte parese aan zijn linkerbeen. De fysiotherapeut signaleert tijdens zijn contactmomenten met de heer dat hij erg angstig is om opnieuw een CVA te krijgen. Daarnaast heeft hij ook het vermoeden dat een slechte voedingstoestand het opbouwen van conditie en daarmee ook het herstel van de heer belemmert. Na toestemming van de heer overlegt de fysiotherapeut met u als verwijzer over de gesignaleerde problemen en met de psycholoog en diëtist van Zorg in Zuid of zij hierin iets kunnen betekenen. Indien gewenst kunnen zij op korte termijn contact met de heer opnemen voor een afspraak.

Overleg of verwijzing?

Onze therapeuten staan u graag te woord. U kunt eenvoudig contact met ons opnemen per telefoon, email of via het contactformulier op de website.

Telefoon: 06-23541964

E-mail: info@zorginzuid.nl

 

Layout

Color Skin

Header type

Top sidebar

2nd sidebar

Sticky Menu

Direction

Animations