Vergoeding Diëtetiek

Of het nu gaat om Diabetes Mellitus, ondervoeding, een prikkelbare darm, COPD of overgewicht. Samen met u kijken we welke veranderingen op voedingsgebied wenselijk, noodzakelijk maar vooral haalbaar zijn. In 2016 wordt dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar vergoed door de basisverzekering.

Vergoeding Ergotherapie

Ergotherapie door de basisverzekering. Per kalenderjaar wordt er 10 uur vergoed. Wanneer uw eigen risico al volledig is benut dan ontvangt u geen rekening meer van uw zorgverzekeraar.

Vergoeding Fysiotherapie

Tegenwoordig heb je voor fysiotherapie geen machtiging van een arts nodig. Wanneer je fysiotherapie aan huis nodig hebt of bij een chronische machtiging heb je wel toestemming van een arts nodig.

Vergoeding Logopedie

In Nederland valt Logopedie binnen het basispakket van iedere zorgverzekeraar, waardoor in beginsel alle behandelingen voor logopedie vergoed worden door de verzekeraar. Voor cliënten ouder dan 18 jaar geldt eerst het eigen risico. U hebt een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde nodig. Wij hebben contracten met alle verzekeraars in Nederland.

Vergoeding Psychologie

Een behandeling bij de psycholoog wordt in principe volledig vergoed vanuit het basispakket. Daar zijn echter wel bepaalde criteria aan verbonden door de zorgverzekeraars.  Psychologiepraktijk Kompas heeft hiervoor contracten met een aantal zorgverzekeraars, waaronder CZ en VGZ.

 Wilt u meer informatie over  de mogelijkheden voor vergoeding van zorg, neem dan gerust contact met ons op.

 

 

Layout

Color Skin

Header type

Top sidebar

2nd sidebar

Sticky Menu

Direction

Animations