Ergotherapie

Logopedie & Dyslexie De Witte is een praktijk met 6 locaties in Breda. Onze logopedisten zijn allround en hebben daarnaast hun eigen specialisatie. Op de locatie in de IJpelaar  (Wildenborgstraat) is Kim Boons gespecialiseerd in de (chronische) ouderenzorg.

Doelgroepen

Logopedie & Dyslexie De Witte staat voor het vergroten en optimaliseren van de communicatieve zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven, wij streven er naar de mogelijkheid dat u langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Concreet betekent dit dat er samen met u en uw directe familie gekeken wordt hoe u op een betere manier met elkaar kunt communiceren. Na een hersenbloeding of herseninfarct kunnen de volgende problematieken optreden: het niet meer op woorden kunnen komen, het niet meer duidelijk kunnen spreken, moeite met het vertellen van een verhaal, moeite met het lezen van verhalen of de krant, moeite met het schrijven van brieven of boodschappenlijstjes of andere problematieken.

Mocht u na een herseninfarct niet meer kunnen spreken dan kan er samen met de logopedist gekeken worden naar een alternatief communicatie-hulpmiddel. Wanneer blijkt dat een aanvullend communicatie-hulpmiddel zinvol is zal de logopedist u hierover adviseren en hierin begeleiding bieden.

Tevens kunt u bij onze logopedist terecht voor eet- en drinkproblematiek. Denkt u hierbij aan veelvuldig hoesten tijdens en na het eten, het verslikken in eten en drinken, het niet meer goed kunnen doorslikken van eten of drinken of het gevoel dat het eten of drinken blijft steken in de keel. De logopedist bekijkt dan samen met u een eet- en drinkmoment om te bekijken welke adviezen er gegeven kunnen worden zodat u weer veilig kunt eten en drinken. Het te behalen resultaat stellen we zo hoog en realistisch mogelijk.

Werkwijze

Tijdens het kennismakingsgesprek worden de klachten, de hulpvraag of reden van verwijzing verder met u en uw eventuele partner besproken. Zo stemmen wij onze verwachtingen op de juiste manier op elkaar af. Daarna vindt er logopedisch onderzoek plaats. Afhankelijk van de aard van de hulpvraag zijn hier één of meerdere afspraken voor nodig. Vervolgens wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld en kan de behandeling, in samenspraak met u, starten.

Behandeling aan huis is mogelijk, als de situatie daarom vraagt (uw arts moet hiervoor wel toestemming geven).

Vergoedingen

Bekijk hier de vergoedingen voor logopedie.

Bert de Witte

Logopedist voor Zorg in Zuid

Kim Boons

Logopedist voor Zorg in Zuid

Wilt u meer informatie over Logopedie & Dyslexie De Witte en de mogelijkheden voor het verlenen van zorg, neemt u dan gerust contact met ons op.

076-5640262

logopediepraktijkdewitte@hetnet.nl

Logopedie & Dyslexie de Witte

  • Heeft u een vraag over logopedie?

    Onze logopedisten nemen graag de tijd om uw hulpvraag te beantwoorden.

Waar kunnen we u verder mee van dienst zijn?

 

Layout

Color Skin

Header type

Top sidebar

2nd sidebar

Sticky Menu

Direction

Animations